Την Ελλάδα δίπλα τους θέλουν οι Έλληνες της Αιγύπτου

Ότι ενδιαφέρει τους Αμπετειανούς από την επικαιρότητα