Ομιλία του Αριστείδη (Άρη) Πατρινού στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτώ

Post Reply
ΜΠΑΡΑΜΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Posts: 328
Joined: Tue 11 May , 2010 7:51 am

Ομιλία του Αριστείδη (Άρη) Πατρινού στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτώ

Post by ΜΠΑΡΑΜΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ »


Η ομιλία που έγινε στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Αμπετείου Σχολής για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν εκείνη την ημέρα.
Στη βιντεοκάμερα όπως πάντα ο φίλος Αμπετειανός Πλάτων Μπαγάνης.

Post Reply